Nasz Druh - Władysław Skoraczewski - w 1945 roku stworzył chór harcerski (najpierw młodzieżowy, potem dziecięcy, a wkrótce także orkiestrę symfoniczną). Chórzyści Centralnego Zespołu Artystycznego ZHP mieli okazję do występów w przedstawieniach operowych na scenie Teatru Wielkiego. Członkowie orkiestry grali z najlepszymi dyrygentami. A w czasie wakacji wyjeżdżaliśmy na obozy, gdzie poznawaliśmy tajniki harcerstwa i muzykowania. Tworzyliśmy fajną, rozśpiewaną, rodzinę. Banalne? Pewnie tak...

Druh zmarł 1980 roku – dla niektórych to czasy prehistoryczne. Jednak Druh Władek wciąż ma na nas wpływ. Ciągle odwołujemy się do jego słów i zachowań. A przecież był zwykłym człowiekiem nie pozbawionym wad. Ale było w nim coś, co powodowało, że wszyscy – od najmłodszego zucha po „starego konia” z chóru czy orkiestry – dalibyśmy sobie rękę za niego uciąć. Dziś, gdy wspominamy jego postać, żal nam tego, że nasze dzieci nie mają tyle szczęścia, co my. My spotkaliśmy człowieka, który zmienił nasze życie.

Jesteśmy wychowankami Druha i wznawiając działalność Chóru - pod nazwą Chór Wychowanków harcmistrza Władysława Skoraczewskiego - chcemy kontynuować piękne tradycje. Po latach odnaleźliśmy ponownie radość płynącą ze wspólnego śpiewania, wspólnych wyjazdów, nauki. Staramy się. Poznajcie nasze najważniejsze osiągnięcia...

2016

W piątą rocznicę reaktywacji, uchwałą Zarządu, chór otrzymał skróconą nazwę JUBILUS – co oznacza „radosny śpiew”.

W lutym 2016 r. wziął udział w I Międzynarodowej Akademii Chóralnej Seniora w Bydgoszczy, a w listopadzie zdobył I nagrodę w XIX Łódzkim Festiwalu Chóralnym Cantio Lodziensis, w kategorii gospel i muzyka rozrywkowa.

W grudniu 2016 r. została wydana druga płyta chóru z utworami prezentowanymi na Koncercie Jubileuszowym w Studio Koncertowym Polskiego Radia S1.

2015

W lipcu 2015 r. ukazała się płyta CD "Chór Wychowanków harcmistrza Władysława Skoraczewskiego pod dyrekcją Krystyny Stańczak-Pałygi". Album jest nagrodą za zdobycie przez Chór pierwszego miejsca w VII Ogólnopolskich Juwenaliach Trzeciego Wieku w kategorii Muzyka/Chóry. Prezentowane na płycie utwory są podsumowaniem dotychczasowej działalności zespołu - znajdują się na niej piosenki z dawnego repertuaru CZA ZHP, jak również nowe utwory, specjalnie zaaranżowane dla obecnego Chóru.

W grudniu 2015 r., w Studio Koncertowym Polskiego Radia S1 im. W. Lutosławskiego, odbył się jubileuszowy koncert z okazji 70. lecia powstnia CZA ZHP.

Koncert rozpoczął się od ceremonii wręczenia pani dyrektor Krystynie Stańczak-Pałydze Srebrnego Krzyża Zasługi za działalność społeczną i charytatywną. Uroczystej dekoracji dokonał wojewoda mazowiecki pan Zdzisław Sipiera. Odznaki za działalność społeczną i zasługi dla Polskiego Związku Chórów i Orkiestr otrzymali członkowie Rady Chóru: Marzenna Kazimierczuk, Teresa Kamińska, Małgorzata Przeździecka, Dariusz Młynarski, oraz dyrygenci: Krystyna Stańczak-Pałyga i Tadeusz Niećko. Specjalną Odznakę Honorową Fundacji Wychowanków hm. Władysława Skoraczewskiego otrzymała pani Daria Iwińska.

2014

W czerwcu 2014 r. Chór zdobył główną, pierwszą nagrodę w kategorii Muzyka/Chóry na VII Ogólnopolskich Juwenaliach III wieku w Warszawie, organizowanych przez Fundację AVE, MKiDN oraz m. st. Warszawa. Juwenalia III wieku to największy festiwal twórczych seniorów w Europie, co roku uczestniczy w nim kilka tysięcy osób skupionych w chórach, zespołach, teatrach i grupach tanecznych.

11 lipca 2014 roku Chór Wychowanków harcmistrza Władysława Skoraczewskiego wziął udział we flash mobie na Dworcu Centralnym, podczas którego wykonywał - jako część 100-osobowego chóru - „Ave Verum Corpus" Mozarta. Wystąpił także podczas XXIV Festiwalu Mozartowskiego w Warszawie.

2013

W lipcu 2013 r. Chór został zaproszony do udziału w 40. Jubileuszowym Międzynarodowym Harcerskim Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w Kielcach (jako Centralny Zespół Artystyczny ZHP brał udział w pierwszym Festiwalu, w 1974 r.), gdzie dał kilka koncertów, w tym uczestniczył w Koncercie Jubileuszowym.

19 lipca 2013 roku Kapituła Honorowej Odznaki Za Zasługi dla Kieleckiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w Kielcach wyróżniła tym tytułem hm. Krystynę Stańczak-Pałygę, kierownika artystycznego Chóru Wychowanków hm. Władysława Skoraczewskiego.

2012

20 sierpnia 2012 r. Chór Skoraczewskiego przygotował swoją drugą Mszę radiową (pierwsza odbyła się rok wcześniej). Msza św. w oprawie Chóru transmitowana była przez Program 1 Polskiego Radia.

11 listopada 2012 Chór Skoraczewskiego przygotował wraz z Chórem Bemcanto wspólny Koncert Niepodległościowy. Występ został ciepło przyjęty przez Burmistrza dzielnicy Bemowo.

16 grudnia 2012 r. Chór Skoraczewskiego uczestniczył w IX Warszawskich Spotkaniach Wigilijnych. W czasie koncertu kolęd i pastorałek Chóru Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent Miasta Stołecznego Warszawa, złożyła życzenia świąteczne mieszkańcom stolicy. Fragmenty kolęd wykonywanych przez Chór były emitowane w "Kurierze Warszawskim" na antenie Telewizji Polskiej oraz na antenie TVN Warszawa.

2011

27 grudnia 2011 roku powstała Fundacja Wychowanków harcmistrza Władysława Skoraczewskiego, której najważniejszymi celami są: upowszechnianie dorobku artystycznego i misji wychowawczej harcmistrza Władysława Skoraczewskiego; kontynuacja działań artystycznych, harcerskich i społecznych opartych na wartościach i metodach wypracowanych przez harcmistrza Władysława Skoraczewskiego; łączenie pokoleń wychowanków Władysława Skoraczewskiego, ich rodzin oraz sympatyków poprzez różnorodne działania integracyjne promujące idee wychowawcze Władysława Skoraczewskiego.

16 grudnia 2011 r. Chór dziecięcy (dzieci wychowanków CZA ZHP - obecnie Chóru Skoraczewskiego - oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 272) uświetnił swoim występem uroczystość wigilijną w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Dzieci, wraz z harcerzami, którzy przybyli z Betlejemskim Światłem Pokoju, były bardzo ciepło przyjęte przez panią minister.

2010

11 stycznia 2010 roku w Teatrze Muzycznym Roma w Warszawie, po 30 latach od śmierci Władysława Skoraczewskiego, dawni członkowie prowadzonego przez niego Centralnego Zespołu Artystycznego ZHP (CZA ZHP) przedstawili niezwykłe wzruszające widowisko. Złożyły się na nie piosenki z repertuaru zespołu, utwory symfoniczne, wykonywane swego czasu przez orkiestrę harcerską oraz pokaz archiwalnych zdjęć połączony ze wspomnieniami o Druhu. Koncert był szeroko opisywany w prasie, m.in. w "Rzeczpospolitej", "Gazecie Wyborczej", "Życiu Warszawy", "Ruchu Muzycznym", "Tygodniku Przegląd".

W tym samym roku ukazało się wydawnictwo muzyczne składające się z czterech płyt pt. „Władysław Skoraczewski – wieczór wspomnień. Uroczysty koncert w 30. rocznicę śmierci Druha” z pełnym zapisem audio i wideo z występu w Teatrze Roma.