2013

W lipcu 2013 r. Chór został zaproszony do udziału w 40. Jubileuszowym Międzynarodowym Harcerskim Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w Kielcach (jako Centralny Zespół Artystyczny ZHP brał udział w pierwszym Festiwalu, w 1974 r.), gdzie dał kilka koncertów, w tym uczestniczył w Koncercie Jubileuszowym.

19 lipca 2013 roku Kapituła Honorowej Odznaki Za Zasługi dla Kieleckiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w Kielcach wyróżniła tym tytułem hm. Krystynę Stańczak-Pałygę, kierownika artystycznego Chóru Wychowanków hm. Władysława Skoraczewskiego.