2014

W czerwcu 2014 r. Chór zdobył główną, pierwszą nagrodę w kategorii Muzyka/Chóry na VII Ogólnopolskich Juwenaliach III wieku w Warszawie, organizowanych przez Fundację AVE, MKiDN oraz m. st. Warszawa. Juwenalia III wieku to największy festiwal twórczych seniorów w Europie, co roku uczestniczy w nim kilka tysięcy osób skupionych w chórach, zespołach, teatrach i grupach tanecznych.

11 lipca 2014 roku Chór Wychowanków harcmistrza Władysława Skoraczewskiego wziął udział we flash mobie na Dworcu Centralnym, podczas którego wykonywał - jako część 100-osobowego chóru - „Ave Verum Corpus" Mozarta. Wystąpił także podczas XXIV Festiwalu Mozartowskiego w Warszawie.