2011

27 grudnia 2011 roku powstała Fundacja Wychowanków harcmistrza Władysława Skoraczewskiego, której najważniejszymi celami są: upowszechnianie dorobku artystycznego i misji wychowawczej harcmistrza Władysława Skoraczewskiego; kontynuacja działań artystycznych, harcerskich i społecznych opartych na wartościach i metodach wypracowanych przez harcmistrza Władysława Skoraczewskiego; łączenie pokoleń wychowanków Władysława Skoraczewskiego, ich rodzin oraz sympatyków poprzez różnorodne działania integracyjne promujące idee wychowawcze Władysława Skoraczewskiego.

16 grudnia 2011 r. Chór dziecięcy (dzieci wychowanków CZA ZHP - obecnie Chóru Skoraczewskiego - oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 272) uświetnił swoim występem uroczystość wigilijną w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Dzieci, wraz z harcerzami, którzy przybyli z Betlejemskim Światłem Pokoju, były bardzo ciepło przyjęte przez panią minister.