2016

W piątą rocznicę reaktywacji, uchwałą Zarządu, chór otrzymał skróconą nazwę JUBILUS – co oznacza „radosny śpiew”.

W lutym 2016 r. wziął udział w I Międzynarodowej Akademii Chóralnej Seniora w Bydgoszczy, a w listopadzie zdobył I nagrodę w XIX Łódzkim Festiwalu Chóralnym Cantio Lodziensis, w kategorii gospel i muzyka rozrywkowa.

W grudniu 2016 r. została wydana druga płyta chóru z utworami prezentowanymi na Koncercie Jubileuszowym w Studio Koncertowym Polskiego Radia S1.