Karolina

Głos w chórze: sopran
Zawód: studencki
Związek z CZA ZHP: zaagitowana przez członka CZA ZHP

 

)