Leszek

Głos w chórze: bas
Zawód: ekstremalny
Związek z CZA ZHP: potomek przyjaciela członka CZA ZHP