Krótko o nas

Fundacja Wychowanków harcmistrza Władysława Skoraczewskiego powstała 27 grudnia 2011 roku.

Fundacja realizuje swoje cele statutowe przez:

 • Prowadzenie Chóru Wychowanków hm. Władysława Skoraczewskiego oraz innych form działalności artystycznej;
 • Organizowanie przedsięwzięć artystycznych, w tym koncertów chóru, orkiestry i innych zespołów artystycznych;
 • Publikację wydawnictw informacyjnych, literackich, muzycznych i albumów pamiątkowych w formie materialnej i elektronicznej;
 • Opiekę nad grobem harcmistrza Władysława Skoraczewskiego;
 • Stworzenie i prowadzenie archiwum pamiątek związanych z działalnością muzyczną harcmistrza Władysława Skoraczewskiego, jego zespołów w tym głównie Centralnego Zespołu Artystycznego ZHP działającego przy Teatrze Wielkim w Warszawie oraz jego członków;
 • Organizowanie wystaw i pokazów związanych z historią działalności harcmistrza Władysława Skoraczewskiego, jego zespołów i ich członków;
 • Udział w koncertach, imprezach okolicznościowych, festiwalach i innych imprezach artystycznych;
 • Współudział w organizowaniu różnych imprez artystycznych;
 • Sporządzanie oraz publikowanie zapisów nutowych, fonograficznych/filmowych z działalności artystycznej Fundacji;
 • Organizowanie kursów, szkoleń, konferencji i seminariów związanych z działalnością statutową Fundacji;
 • Organizację spotkań i wyjazdów integracyjnych i edukacyjnych;
 • Współpracę z instytucjami i organizacjami, których celem jest rozwijanie, propagowanie kultury muzycznej i prowadzenie działalności kulturalnej/edukacyjnej.
 • Współpracę z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz współpracę krajową i zagraniczną z muzeami, galeriami, szkołami artystycznymi, grupami twórczymi oraz osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji;
 • Przyznawanie wyróżnień i odznaczeń dla osób wspierających działalność Fundacji.