Dane do faktur i przelewów

Fundacja Wychowanków harcmistrza Władysława Skoraczewskiego
ul. Londyńska 28/11
03-921 Warszawa

Fundacja Wychowanków harcmistrza Władysława Skoraczewskiego jest zarejestrowana w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

KRS: 0000412385
REGON: 146035880
NIP: 1132854484

Numer konta bankowego Fundacji:

BZ WBK 83 1090 1753 0000 0001 1878 1889