Popularyzacja idei

Zapraszamy do popularyzacji naszego Chóru poprzez media społecznościowe i strony internetowe, a dziennikarzy - w tym z prasy lokalnej - zachęcamy do pisania o druhu Skoraczewskim, historii i bieżącej działalności naszego zespołu. Ważny dla nas jest także wolontariat, czyli nieodpłatne świadczenie rozmaitych usług.

Jeśli chcesz pomóc Chórowi swoją pracą może to być:

  • rozpowszechnianie wiadomości o Chórze
  • skontaktowanie Fundacji z dziennikarzami zainteresowanymi tematem
  • pomoc przy wyszukiwaniu źródeł finansowania (w tym dotacji)
  • projektowanie graficzne
  • drukowanie śpiewników rozdawanych widzom
  • usługi reklamowe
  • usługi transportowe
  • usługi cateringowe
  • fotograficzna i filmowa obsługa koncertów zespołu

Wszystkich chętnych do tego typu współpracy zapraszamy do kontaktu z przedstawicielem Fundacji.