Wsparcie finansowe

Każdy może udzielić wsparcia finansowego Fundacji Wychowanków hm. Władysława Skoraczewskiego - środki te wykorzystamy na cele statutowe, a więc przede wszystkim na organizację koncertów i warsztaty edukacyjne. Z góry dziękujemy i obiecujemy, że dobrze wykorzystamy przekazane nam pieniądze.

Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji, jednorazowej lub łącznej, w wysokości równej co najmniej 3 000 zł (trzy tysiące złotych) lub, jeżeli są to obcokrajowcy równowartość tej kwoty w walucie wymienialnej na złote polskie, uzyskują, o ile wyrażą stosowne życzenie, tytuł Sponsora Fundacji.

Warto pomagać. Warto zrobić coś dobrego.

Jeżeli chcesz przekazać Fundacji pieniądze wpłać je na nasze konto bankowe, w tytule przelewu napisz "Wsparcie celów statutowych".