Regulamin strony

Każdy użytkownik korzystający z serwisu akceptuje Regulamin strony, którym jest zobowiązany m.in. do zachowania kultury, dobrych obyczajów, podawania prawdziwych danych, nie łamania praw autorskich, praw i dóbr osobistych oraz prawa polskiego. Czytaj dalej, aby poznać pełny tekst Regulaminu.

Regulamin

Zasady korzystania z serwisów internetowych działających pod domenami www.skoraczewski.pl, www.skoraczewski.org, www.fundacjaskoraczewskiego.pl i www.chorskoraczewskiego.pl.

§ 1
1. Serwisy działające pod wskazanymi domenami i poddomenami prowadzi Fundacja Wychowanków harcmistrza Władysława Skoraczewskiego, ul. Londyńska 29/11, 03-921 Warszawa (KRS: 0000412385), w ramach której działa Chór Wychowanków harcmistrza Władysława Skoraczewskiego. Zespół przygotowujący te serwisy określany będzie w niniejszym Regulaminie Zespołem Strony.
2. Warunkiem korzystania z usług informacyjnych, edukacyjnych, społecznych, archiwizacyjnych, marketingowych, handlowych, dokumentacyjnych i statystycznych świadczonych przez Zespół Strony jest poznanie treści Regulaminu i jego akceptacja przez Użytkownika. W przypadku zmiany Regulaminu Użytkownik wypowiedzieć Umowę, jeżeli to nie nastąpi uznaje się, że zaakceptował zmieniony Regulamin.
3. Każde działanie Użytkownika – w szczególności działania interaktywne, jak komentowanie artykułów, publikacja zdjęć, tekstów i wszelkiego rodzaju danych, także audiowizualnych, korzystanie z interaktywnych formularzy – podlega zasadom określonym w Regulaminie.

§ 2
1. Zespół Strony świadczy usługi informacyjne, edukacyjne i promocyjne oraz gromadzi i przetwarza dane osobowe oraz inne dane techniczne (w tym adresy e-mail oraz adresy IP) służące do identyfikacji swoich użytkowników.
2. Dane gromadzone są poprzez formularz rejestracyjny lub inne formularze działające na ww. witrynach.
3. Użytkownik korzystając z ww. serwisów oraz ich formularzy rejestracyjnych zaświadcza, że podane przez niego dane są zgodne z prawdą oraz zaświadcza, że akceptuje treść niniejszego Regulaminu.
4. W przypadku stwierdzenia lub uzasadnionego podejrzenia przez Zespół Strony, że dane osobowe lub techniczne nie są zgodne z prawdą zespół zastrzega sobie możliwość usunięcia wpisu lub całego konta Użytkownika.
5. W przypadkach łamania prawa, takich jak celowe działania obciążające serwer, podejmowanie prób włamania lub włamanie na serwer, działania typu flood, kradzież danych, łamanie praw autorskich, udzielanie komentarzy niezgodnych z prawem Zespół Strony lub sama Fundacja Wychowanków harcmistrza Władysława Skoraczewskiego może zgłosić sprawę do odpowiednich organów ścigania, zablokować numer IP lub podjąć inne działania zapobiegawcze ochraniające dane zawarte na serwerze.

§ 3
1. Użytkownik przed skorzystaniem z serwisów i podjęciem jakiekolwiek działań interaktywnych na serwisach ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem. Korzystanie z serwisów jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
2. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń w treści:
-a. Zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia;
-b. Dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z Usług;
-c. Dane osobowe, jakie podałem w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe oraz nie naruszają praw i dóbr osobistych osób trzecich;
-d. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zespół Strony, Chór Wychowanków harcmistrza Władysława Skoraczewskiego i Fundację Wychowanków harcmistrza Władysława Skoraczewskiego oraz jej partnerów, które zostały przekazane przeze mnie w formularzu rejestracyjnym/apelu/petycji w celu prawidłowego świadczenia usług, w celach operacyjnych, marketingowych, programistycznych i statystycznych związanych z prowadzeniem serwisu;
-e. Zgadzam się na otrzymywanie na adres poczty elektronicznej, jaki został przeze mnie podany w interaktywnych formularzach, wiadomości od Zespół Strony, CHóru Wychowanków harcmistrza Władysława Skoraczewskiego, Fundacji Wychowanków harcmistrza Władysława Skoraczewskiego oraz jej partnerów;
-f. Oświadczam, że moje działania interaktywne na ww. stronach są legalne i nie łamią polskiego prawa;
-g. Zezwalam na świadczenie przez Zespół Strony usług w ramach mojego konta;
-h. Jestem świadomy odpowiedzialności, jaka ciąży na mnie za umieszczenie na ww. stronach danych, danych osobowych, treści audiowizualnych, treści wizualnych oraz wizerunku osób trzecich bez odpowiedniego zezwolenia;
-i. Zobowiązuję się korzystać z serwisów zgodnie z Regulaminem;
-j. Akceptuję i wyrażam zgodę na usunięcie przez Zespół Strony umieszczanych przeze mnie w serwisach danych, które naruszają dobre obyczaje, propagują szkodliwe dla zdrowia typy zachowań, łamią polskie prawo lub naruszają w jakikolwiek sposób wizerunek osób trzecich;
-k. Zobowiązuję się do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie serwisów oraz od korzystania z Usług w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników;
-l. Zobowiązuję się do przestrzegania autorskich praw majątkowych, praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych, znaków identyfikacyjnych, zdjęć, nagrań i dokumentów Chóru Wychowanków harcmistrza Władysława Skoraczewskiego, Fundacji Wychowanków harcmistrza Władysława Skoraczewskiego, spuścizny po Centralnym Zespole Artystycznym ZHP oraz innych podmiotów;
ł. Zobowiązuję się do niewykonywania działań, które szerzą propagandę lub symbole organizacji, które w Rzeczpospolitej Polskiej są uznane za nielegalne;
-m. Zobowiązuję się nie naruszać zabezpieczeń ww. serwisów, ani nie uzyskiwać od innych Użytkowników ich haseł i danych identyfikacyjnych;
-n. Zobowiązuję się nie podejmować jakichkolwiek działań mogących zaszkodzić działaniu ww. serwisów i ich serwerów, w szczególności działań z wykorzystaniem kodów komputerowych, wirusów, botów, robaków itp., które umożliwiają nieuprawnione korzystanie lub dostęp do komputera bądź sieci komputerowej;
3. Zabrania się zamieszczania w serwisach określonych w tym Regulaminie treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, propagujących nazizm i niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce, propagujących przemoc, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje.

§ 4
1. Wypowiedzenie Umowy przez użytkownika następuje poprzez przysłanie stosownego listu pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wysłanego z tego samego adresu e-mail, jaki podano w formularzu rejestracyjnym.
2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie www.skoraczewski.pl.

Ten plik komputerowy został utworzony w dniu 06.08.2015