Śpiewnik

Utwory klasyczne

Tekst utworu: Beskidzki harnasiu

Słonko wstaje raniuteńko na niebie,
A ja tęsknić już zaczynam do ciebie.
Mój miły chłopaku, beskidzki harnasiu,
A ja tęsknię do ciebie
Mój miły chłopaku, beskidzki harnasiu,
A ja tęsknię do ciebie

more info

Tekst utworu: Kum i kuma

1.   
Kuma sobie siedziała,
Motek nici zwijała.
Kum dziwował się kumie,
Kum dziwował się kumie,
Kum dziwował się kumie,
Że tak pięknie wić umie.

more info

Tekst utworu: Pieśń wieczorna

1.
Po nocnej rosie 
Płyń, dźwięczny głosie,
Niech się twe echo rozszerzy,
Gdzie nasza chatka, Gdzie stara matka
Krząta się koło wieczerzy.
Jutro dzień święta; Niwa nie zżęta,
Niechaj przez jutro dojrzewa

more info

Tekst utworu: Tajemnica

1.
Jak Cię zrozumieć, Tajemnico?
Co spełniasz się każdego dnia.
Po stokroć razy i po tysiąc,
Bóg nam w ofierze siebie dał.
Tyś przyjął krzyż na swe ramiona,
Choć miałeś tron u niebios bram
I stałeś się jak my śmiertelny,
By życie swoje oddać nam.

more info

Tekst utworu: Kołysanka

1.
Kochanie moje, kochanie,
dobranoc, już jesteś senna -
i widzę Twój cień na ścianie,
i noc jest taka wiosenna.

Jedyna moja na świecie,
jakże wysławię Twe imię?
Ty jesteś mi wodą w lecie
i rękawicą w zimie.

more info

Tekst utworu: Psalm XXIX

1.
Nieście chwałę, mocarze,
Panu mocniejszemu,
Nieście chwałę, królowie,
Królowi więtszemu;
Jego ze wszech naświętsze
imię wyznawajcie,
Jemu w kościele świętym
Jego się kłaniajcie!

more info

Tekst utworu: Ave verum corpus

Ave, ave verum corpus -
natum de Maria Virgine -
vere passum, immolatum
in cruce pro homine,
cujus latus perforatum
unda fluxit et sanguine.
Esto nobis praegustatum,
in mortis examine,
in mortis examine.

more info