SKŁAD CHÓRU:

Krystyna Stańczak-Pałyga - chórmistrz, dyrygent
Tadeusz Niećko - akompaniator, aranżer

SOPRANY: Alicja Aziukiewicz, Elżbieta Barańska, Marta Czarska,
Aneta Endzel-Semik, Katarzyna Gogołkiewicz, Elżbieta Jasińska,
Teresa Kamińska, Elżbieta Łysakowska, Barbara Markisz,
Małgorzata Przeździecka, Małgorzata Safarzyńska,
Hanna Stańczak, Katarzyna Thomas, Małgorzata Żmijewska

ALTY: Mariola Baranowska, Anna Granit-Młynarska,
Małgorzata Jodłowska, Marzenna Kazimierczuk, Ewa Sochoń,
Ewa Stankiewicz, Jolanta Szerstobitow, 

TENORY: Dariusz Młynarski, Krzysztof Piotrowski, Andrzej Stokowiec

BASY: Bogdan Michalak, Leszek Mroczyński, Marek Przeździecki,
Krzysztof Romanowski, Marek Rosiński